Wymagania

Inicjatywa obywatelska Radentscheid Offenbach am Main

Dla bezpieczniejszych ścieżek rowerowych, lepszego powietrza, lepszej jakości życia i mniejszego hałas na drodze do miasta neutralnego dla klimatu!

Swoim podpisem wnioskuję o przeprowadzenie referendum zgodnie z § 8b kodeksu miejskiego Hesji. Miasto Offenbach am Main powinno zgadzać się z głosem swoich obywateli i dlatego powinno wdrożyć następujące cele w ciągu najbliższych pięciu lat w celu promocji ruchu rowerowego, jako części koncepcji mobilności przyjaznej dla środowiska:

1/ Spójna i wydajna sieć ścieżek rowerowych

W ciągu roku Offenbach stanie się ciągłym i zwartym miastem przyjaznym rowerom z rozbudowaną siecią tras rowerowych. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi rozbudowy ruchu rowerowego, po pięciu latach 90 % populacji może dotrzeć do głównych połączeń rowerowych w promieniu 300 metrów. Do ścieżek rowerowych muszą zostać przyłączone szkoły. Przejścia do ekspresowych tras rowerowych w mieście i pomiędzy różnymi miastami w regionie Rhein- Main należy uczynić bezpieczniejszymi.

2/ Bezpieczniejsze drogi główne i poboczne

Każdego roku przy głównych drogach budowanych jest 5 km ścieżek rowerowych, które jako jednokierunkowe ścieżki rowerowe o szerokości 2,30 m łączą co najmniej dwa skrzyżowania bez przerw. Będą budowane i chronione przed wjechaniem, zatrzymaniem i zaparkowaniem przez pojazdy samochodowe. Dzieje się tak bez zmniejszania obszaru dla ruchu pieszego i transportu publicznego. Aby ruch rowerowy był płynniejszy i bezpieczniejszy, trzeba zdemontować bariery, obniżyć krawężniki i ustawić dłuższe okresy sygnalizacji świetlnej dla rowerów (zielona fala).

Co najmniej 5 km ulic bocznych będzie corocznie modernizowanych jako drogi rowerowe i wyposażone w kolorowe asfalty.

3/ Skrzyżowania i podróże bezpieczniejsze

W ciągu następnych pięciu lat administracja miasta musi stopniowo tak przebudować wszystkie skrzyżowania, zjazdy i podjazdy, aby były bezpieczniejsze dla ruchu rowerowego.

Szczególnie na skrzyżowaniach powinny w przyszłości auta tylko pod kątem prostym skręcać. Dodatkowo skrzyżowania ulic głównych i drugorzędnych oraz ścieżek pieszych i rowerowych będą na tym samym poziomie. To dotyczy nowych systemów i prac budowlanych na istniejących podjazdach do nieruchomości. Na światłach pojazdy / ciężarówki skręcające w prawo i jadący na wprost rowerzyści lub piesi nie mogą jednocześnie korzystać z pasa ruchu.

Przy istniejących skrzyżowaniach ze światłami minimum trzy razy w ciągu roku należy sprawdzić, czy funkcjonują prawidłowo.

4/ Poprawa mobilności rowerzystów i pieszych

We współpracy pomiędzy miastem Frankfurt am Main i okręgiem Main-Kinzig- Kreis mają zostać uwzględnione dwa mosty dla pieszych i rowerzystów: Isenburger Schloss - Fechenheim i Rumpenheim - Maintal.

„Superbloki” (osiedla mieszkalne z ograniczonym dostępem ) mają zostać utworzone w całym mieście w przeciągu dwóch lat, tak aby ulice jednokierunkowe mogły być wykorzystywane we wszystkich częściach miasta, co ma zmniejszyć ruch oraz ograniczyć ryzyko wypadków wszystkich użytkowników dróg.

5/ Znacznie zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dla rowerów

W ciągu najbliższych pięciu lat przed wszystkimi budynkami użyteczności publicznej (np. administracja miejska, szkoły, przedszkola), na dworcach, przystankach, przed sklepami oraz firmami powstanie co najmniej 500 miejsc parkingowych w całym mieście. Uwzględnione zostaną również istniejące garaże parkingowe. Opcje przechowywania uwzględnia także możliwość parkowania pod zadaszeniem.

“Koncepcja rowerowa” musi zostać złożona w ciągu dwóch lat i wdrożona w ciągu trzech lat. Należy wziąć pod uwagę i rozważyć krótkoterminowe miejsca parkingowe i stacje wynajmu.

6/ Środki wspierające zmianę ruchu

6.1 Każdego roku sporządzane jest pisemne sprawozdanie z realizacji celów oraz publikuje się informacje o pozyskaniu finansowania transportu (rowerowego). Ma być omawiany na forach obywatelskich i komitetach politycznych ze szczególnym zaangażowaniem stowarzyszeń rowerowych.

6.2 Wszystkie trasy rowerowe są sprawdzane przez miasto pod kątem uszkodzeń cztery razy w roku. Zgłoszenia usterek wraz z terminem naprawy uszkodzeń podawane są do publicznej wiadomości.

6.3 Aktywowanie dzieci i młodzieży- szkoła rowerowa-mają zostać wzmocnione i ulepszone.

6.4 Miasto natychmiast tworzy oddział rowerowy policji miejskiej przy Urzędzie Porządku Publicznego w celu ułatwienia działań na rzecz poprawy współistnienia wszystkich uczestników ruchu drogowego i jego egzekwowania.

6.5 Miasto wprowadza zarządzanie miejscami parkingowymi w celu sfinansowania niezbędnych działań związanych ze zmianą infrastruktury.

Posiedzenie plenarne „Radentscheid Offenbach” 28 lipca 2020 r .: jednogłośnie przyjęty katalog postulatów