talepler

Radentscheid Offenbach am Main Sakinleri Referandumu

Güvenli bisiklet yolları, daha temiz hava koşulları, çok daha yüksek bir yaşam kalitesi ve daha az gürültü için – iklim dostu bir şehir için iş başındayız!

İşbu belgeye attığım imza ile Hesse belediye kanunun 8b akdi uyarınca Referandum’un yürürlüğe konmasını talep ediyorum. Offenbach am Main şehri, şehir sakinlerinin oyları doğrultusunda , gelecek beş sene içerisinde ,doğa dostu hareketliliğin bir parçası olarak bisiklete binmeyi teşvik eden hedeflerden yükümlü olacaktır. Söz konusu hedefler:

1. Kalıcı, iyi yapılandırılmış bir bisiklet yolu ağı

Bir yıl içinde, bisiklet dostu bir Offenbach için, kalıcı, sık aralıklarla örülmüş bağlantılı bir bisiklet yolu ağı kurulması için bir planlama yapılacaktır. Bisikletle gidip gelmenin kolaylıklarına yönelik tavsiyelere birlikte, beş yıl içerisinde nüfusun % 90 ının 300 mt yi geçmeyen bir yarıçap içerisinde ana bisiklet yollarına ulaşabilmesini sağlayacak tüm geliştirme faaliyetleri hayata geçirilmelidir. Bisiklet yolu ağına okullar dahil edilmelidir. Bisiklet yolu ağına okullar da dahil edilmelidir. Offenbach şehri içerisinde ve Rhine-Main bölgesindeki farklı şehirler arasında kalan belirlenen ekspres bisiklet yollarına bağlantılar sağlanmalıdır.

2. Ana ve ara sokaklarda güvenli bisiklet yolları

Her sene, tek yönlü bisiklet yollarının genişliğinin 2.30 metre olduğu göz önünde bulundurularak, ana cadde boyunca en az iki kavşağa sorunsuz bir şekilde bağlanan 5km’lik bisiklet yolları yapılmalıdır. Bisiklet yolları, motorlu araçların bu yollar üzerinde park ve bekleme yapmasına karşı korunacaktır. Bu işlem, yayalar ve toplu taşımaya ayrılmış alanlar daraltılmadan gerçekleştirilecektir. Bisiklete binmeyi daha rahat ve güvenli hale getirebilmek için, bariyerleri demonte etmek, bordürleri alçaltmak ve bisikletler için yanan yeşil ışık süresini uzatmak gereklidir.

Her sene ara sokaklarda en az 5 km yol bisiklet trafiğine açılacak veya ilgili sokaklara bisiklet geçitleri yapılacaktır. Bu geçitlerin sokağın geri kalanından ayırt edilebilmesi için renkli asfalt ile işaretlenmesi gerekmektedir.

3. Yaya geçitleri ve kavşakları güvenli hale getirmek

Önümüzdeki beş sene içerisinde şehir yönetimi bütün dörtyol ağızlarının, kavşakların ve erişim noktalarının bisiklet trafiğine uygun ve bisikletlerin görüş açısında olmasını sağlayabilmek üzerine dikkatle çalışmalıdır. İleride, özellikle kesişen yollarda arabalar ve kamyonlar için sadece sağa dönüş mümkün olacaktır. Buna ek olarak, ana ve ara sokakların kesiştiği noktalarda kaldırımların ve bisiklet geçitlerinin ara sokaklara geçişi olduğu gibi devam edecektir. Aynı durum, inşaat halindeki mevcut mülklere ve yeni binalara erişim için de geçerli olacaktır. Trafik ışıklarında, bisiklet binicileri düz seyrederken motorlu araçlar/kamyonlara sağa dönüş hakkı verilmeyecektir. Dörtyol ağızlarındaki trafik ışıklarına, her sene bisikletlere uygun olarak en az üç dönemeç yerleştirilmeli ve rotalar buna göre yeniden oluşturulmalıdır. Mevcut trafik ışıklarının ortadan kaldırılması veya işlevlerinin azaltılmasının mümkün olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4. Bisikletçiler ve yayalar için hareketliliği geliştirme

Isenburg Kalesi ile Fechenheim arasında ve Rumpenheim ile Maintal arasında yayalar ve bisikletçiler için iki köprü kurulumu Frankfurt am Main şehri ve Main Kinzig Bölgesi ile işbirliği içerisinde, planlamaya dahil edilmelidir. İki yıl içerisinde, ikamet yoğunluğu bulunan tüm kentsel bölgelerde toplu taşıma trafiğini ve trafikteki herkesin kaza riskini azaltmak yapılmalı ve kısıtlı erişime sahip ikamet bölgesi olan “süperblok”lar inşa edilmelidir.

5. Bisiklet park alanı sayısının kapsamlı bir şekilde artırılması

Önümüzdeki beş yıl içerisinde bütün şehirde; bütün kamu binalarının önünde (Şehir Yönetimleri, okullar, kreşler) , trafik aktarım noktalarının (Tren İstasyonları / Otobüs durakları) önünde en az 500 adet, dükkanların ve ticarethanelerin önünde de yeterli miktarda bisiklet park alanı düzenlenmelidir. Mevcut çok katlı otoparklar da buna ilave edilmelidir. Park alanları park etme demiri ve imkan dahilinde çatısı ile birlikte yapılmalıdır. Bisiklet ile kargo dağıtımı kavramı iki yıl içerisine gündeme getirilmeli ve üç yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir. Yeterli kısa süreli park alanları ve kiralama noktaları da bu gündeme dahil edilmelidir.

6. Trafiğin gelişimi için destekleyici önlemler

6.1. Bisiklet trafiğinin geliştirilmesi için gerekli olan fon edinimleri ve hedeflerin uygulanmasına ilişkin yıllık yazılı bir rapor yayınlanmalıdır. Bu rapor hazırlanırken, şehir sakinleri forumlarındaki bisikletçi dernekleri ve siyasi organlarla görüş alışverişi yapılmalıdır.

6.2. Tüm bisiklet yolu altyapıları dört yılda bir hasar tespiti için kontrol edilmelidir. Hasar onarım teslimat sürelerini içeren hasar raporları internet üzerinden halkın erişimine sunulmalıdır.

6.3. Çocuklar ve gençlere yönelik trafik okulunun faaliyetleri geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.

6.4. Trafikteki bütün katılımcılar arasında işbirliğini geliştirebilmek amacıyla alınan tedbirlerin daha kolay uygulanması için, belediyenin kamu düzeni departmanındaki polisler arasından bir bisiklet takımı oluşturulmalıdır.

6.5. Altyapı değişikliği için gerekli olan tedbirlere sermaye ayrılması amacıyla şehir yönetimi bir park idaresi sistemi geliştirmelidir.

Yukarıda belirtilen tüm talepler, 28 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen “ Radentscheid Offenbach” genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.